Все статьи номера
статья 2 из 18
Не прочитано
№8, 2019
ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ

Мектептің тәрбиелік жұмысының бағыттары бойынша іс-шаралар циклограммасы

Мектептің тәрбиешілік жұмысының жүйесі оқушының тұлғасының негізгі біліктілігін заманауи жағдайларда қажетті болуға қабілетті әлеуметтік бейімделген ретінде қалыптастыруға бағытталған. 
Мектептің тәрбиешілік жұмысының мақсаты: оқушылармен оларда қазақстандық патриотизмді, азаматтық өзін-өзі тануды, толеранттықты, жалпы мәдениетті, салауатты өмір салтын, шығармашылық қабілеттерді іске асыруды, кәсіби өзін-өзі анықтауды қалыптастыруға бағытталған тәрбиешілік жұмыстың тиімді жүйесін құру.
Мектептің тәрбиелік жұмысының негізгі сегіз бағытын жүзеге асыру іс-шаралар жоспарына сай және барлық жас ерекшеліктеріндегі топтармен олардың ерекшеліктерін ескере отырып, бір уақытта іске асырылады.

Құрметті оқырмандар!
№ 8, 2019
«Жас сарбаз» клубының жұмысы арқылы әскери-патриоттық тәрбиелеу